Motivace

Pomyslná funkce hor se v průběhu času mnohokrát změnila. Ať to byla sídla bohů, či zlých duchů, rejdiště čarodějnic nebo pouhý zdroj obživy. Vždy však k obrazu dané doby a představě kolemjdoucího, či později turisty. Snad jen jediná věc se v průběhu doby nezměnila – jejich jistá nedostupnost a tajemnost. První vlastnost související s fyzickým výkonem je dnes většinou již pouhým alibismem spojeným s pohodlím.

Naopak tajemnost ani s postupujícím zcivilizováním z hor nemizí. Zůstává zde odjakživa a kdesi na pozadí naší mysli vytváří motivaci – objevovat a osvětlovat. Stimuly, jichž se mnozí z nás nenabaží, právě proto, že hory jsou plné příběhů, míst se zvláštní mocí nás přitahovat. Míst, které vyhledáváme a vracíme se k nim. Byť třeba jen v naší mysli. Jsou motorem, či motivací k našim činům a prožitkům. Pro někoho i smyslem života. Dezertem, jehož další a další kousek si nedokážeme odpustit.

Hory jsou přesně takové jaké si je vybájíme, vytvoříme, či odcizíme. Je to kreativní prostor plný příležitostí. Stačí dalších pár kroků a vše nabere jistotu směru, jemuž se v danou chvíli spontánně oddáme

Rovnováha

Naše hory však stejně jako i my samotní potřebují jistou rovnováhu. Dokážeme nepřetěžovat oblíbená místa? Umíme něco pro hory samotné udělat? Nebo ještě lépe – dokážeme jim dostatečně porozumět? Uvědomělejším leží na bedrech jistá tíha odpovědnosti. A sice za to, jak soucitně, či konzumně budeme ony hory využívat.

Naše kniha není jen o líbivých, většinou jinde nepublikovaných obrázcích a zajímavých příbězích, ale má zhutnit již existující představu o horské krajině Jeseníků a také zazrcadlit přístup naší generace. Právě ono lepší povědomí o tom, co vše hory ukrývají, podle nás vede k získání hlubšího vztahu k nim.

Naše vize

Naší vizí je vytvořit kvalitní obrazovou a informativní encyklopedii inspirující k objevování našich hor. Lidem, kteří naslouchají, umožní rekonstruovat to, co nám zde zanechaly předchozí generace. Mnohé bylo zničeno, zapomenuto, přetvořeno, nově vybudováno. Je jen na nás, jak se k závazku, ale i omylům předchozích generací postavíme.

A protože využíváme prostoru zdejších hor, byť třeba jen pomyslně, tak si potřebu cos Jeseníkům opět vrátit plně uvědomujeme. Rádi bychom proto alespoň třetinu zisku z publikace investovali do tohoto prostoru na menší projekty budující si vazbu nás všech k okolní krajině. Na opravy a obnovy drobných památek, původních stezek a odpočívadel, ale také výsadby alejí, či solitérních stromů. Je to malý krůček, ale jsme si jisti směrem.

Ostatně víme, že máš Jeseníky rád(a) – nechceš se také zapojit?

Tvůj tým Čti Jeseníky

Zpět do obchodu