Jak vznikala publikace Čti Jeseníky?

Proto aby mohla vzniknout kvalitní a originální publikace je zapotřebí několika faktorů. Jsou to především obrazové materiály, jenž zaujmou čtenáře, kvalitní ověřené informace pro lepší pochopení významu obrázků a fotek a pár šikovných grafiků, kteří dají knize duši.

Zajistit kvalitní fotodokumentaci je vlastně nejtěžším úkolem. Týmu trvalo celých pět let než nabyli tolika materiálů, aby se z nich dalo dostatečně čerpat. Již známé a tedy svým způsobem okoukané fotografie totiž nikoho moc nepřekvapí, naopak často nečekané objevy unikátní pohlednic několikrát navedly samotné autory k dosud neznámým místům nebo faktům.

 

 05

 

Je mnoho lokálních popularizátorů našich hor. Jen málo z nich se však zabývá Jeseníky jako celkem. Je-li tak potřeba vytvořit komplexní vhled na hory a dokázat je v co nejjednodušší formě přiblížit nejen turistům, ale i mládeži, je potřeba spojit síly více autorů. Právě proto, že každý z nich se zabývá jiným tématem, nelze bez jejich vzájemné interakce vytvořit knihu, která by mohla přesahovat jednotlivé regiony.

A ačkoliv se mluví ve spojitosti s jakoukoliv knihou především o autorech, pro tuto publikaci byly nejdůležitější grafici. Jejich úkolem bylo nejen vybrat co nejautentičtější materiály, ale také je propojit tak, aby na sebe navazovaly nebo se doplňovaly. Čtenář tak nabude dojmu jakýchsi koláží. Při pozorném prohlížení však zjistí, že texty vždy přesně navazují na dané obrázky a jeden bez druhého by jinak nedávaly smysl. Právě grafikům tak náleží největší část práce.

 

Zpět do obchodu