Podpora

Do prostoru jesenických hor chceme investovat naší energii prostřednictvím drobných úprav a citlivých zásahů. Rádi bychom, aby to však nebyla jen vize v horizontu let, ale každodenní starost. I proto jsme se do práce pustili už teď. Třeba pod Křížovým vrchem na úpatí Zlatého chlumu.

Řada původních, promenádních cest je dodnes v térénu stále patrná. Byly tvořeny tak, aby co nejcitlivěji procházely strmými svahy a propojovaly nejvýznamnější místa v okolí. Primárně sice pro potěchu lázeňských návštěvníků, ale z dnešního pohledu jsou to v této části lesa jediné směry, které nejsou z dlouhodobého hlediska erozní, neodvádí vodu z krajiny jako strmé lesní smyky (často v podobě koryt) a celkově mnohem elegantněji zapadají do konceptů sbližování moderního člověka a okolní přírody. Tyto na první pohled jednoznačné argumenty nás přesvědčili pokusit se historické stezky a blízké památky, často poničené zubem času a těžbou obnovit.

 

final_průběh_vycházky

Původní trasování stezek pod Křížovým vrchem

 

IMG_4573

Těžbou poničená původní stezka u pramene Diana

Samotné trasování nebylo až tak náročné, protože cesty i po více jak 120 letech byly stále v terénu jednoznačné. Kupodivu velké části stezek nebyly ničím osázené a několik náletů bylo spíše stáří prvních pár let. Zde nutno podotknout, že naše snaha nebyla první, již kolem roku 2002 byla větší část stezek obnovena městem Jeseník, ale z nám neznámých důvodů se s nimi dále nepracovalo a nebyla tak zaručena dlouhodobá udržitelnost.

IMG_4604

Obnovená původní stezka

Hlavní práce spočívaly ve výstavbě průlehů na odvodnění podmáčených ploch původních cest, vyklízení větví a úpravu terénních nerovností vzniklých při těžbě. Obnoven byl také přilehlý pramen Diana, který to při těžbě také schytal. Okolí vodního zdroje bylo upraveno a vytvořila se také menší kamenná lavička pro kolemjdoucí. Na samotné původní stezce bylo z celkové délky asi dvanácti set metrů upravena asi ⅓.

 

Děkujeme všem zúčastněným za pomoc, spolku Sudetikus za pomoc s medializací a vám, kterým není prostor našich hor lhostejný žádáme o podporu, jak fyzicky při dalších případných akcích, tak také možností předplacení knihy Čti-Jeseníky, ze které se třetina zisku vrátí do krajiny právě prostřednictvím podobných zásahů. Více na www.cti-jeseniky.cz nebo na platformě Hithit.

Zpět do obchodu